NIEUWS EN ACTUALITEITEN

STROOM (flow, gezamenlijke wensen, enthousiasme, begrip, respect, vertrouwen)

ONDERSTROOM (gewoontes, irritaties, onbegrip, oud zeer, etc).

 


Faciliteren bij samenwerking

 • 28 mei 2015 - Organiseren en faciliteren van landelijke Wrap-up van 5 regionale Transitietafels over water, biodiversiteit in de stad in opdracht van vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) (2014)
 • In 2015 Vervolg op Organisatorische Handvatten Bestuursakkoord Water (BAW) voor bestuurders, managers en experts na visitatie Peijs - in werkgroep Bestuursakkoord KNW Waternetwerk
 • Seminar: Groene daken voor een klimaatactieve stad op 22 april
 • 2 maart 2015 - Afrondende bijeenkomst Klankbordgroep Watercoalitie Begroeide Daken; klankbordgroep bij publiek-private onderzoekssamenwerking in opdracht van STOWA
 • Procesbegeleiding Green Deal Groene Daken samen met Anne-Marie Bor (amborcreatie.nl) - een zoektocht naar succesvolle routes voor landelijke stimulering (2014-2015)
 • Opstellen whitepaper Klimaatactieve Stad (KAS) in opdracht van STOWA, Unie van Waterschappen en Ministerie I&M (2014)
 •  

  Mediation

 • Twee regionale seminars in 2015: Hoe voorkom je conflicten bij complexe gebiedsprocessen? En als ze er zijn: hoe los je ze op? Stichting Mediation MRO in samenwerking met Waternetwerk en MfN:
 • Mediation in landelijk gebied - snel, deskundig en met kennis van zaken door strategische samenwerking mediators Stichting MRO
 • Mediation met moeilijke mensen - complexe situaties die buurtbemiddeling-overstijgend zijn; strategische samenwerking met mediator en expert in hulpverlening, verslavingszorg en reclassering

 • Voorkom conflicten en beperk ziekteverzuim (60 % ziekmeldingen heeft een arbeidsconflict als oorzaak, in ruim 30% hiervan zijn 'moeilijke mensen' betrokken en een gemiddelde manager besteedt 30% van zijn tijd aan 'gedoe'.

   

   

 • © 2009 -  CARLEEN MESTERS  |  ontwerp: Erik Zeegers