STROOM en ONDERSTROOM: eigenzinnig en creatief, met als resultaat tevreden klanten en mooie projecten

In de periode 2010 - 2016 heb ik diverse klanten begeleid bij het (samen) organiseren van nuttige netwerken, duurzame samenwerking en acceptabele oplossingen in complexe kwesties.

 


Faciliteren bij samenwerking

  • Klimaatvriendelijke tuinen - aanzet voor een landelijke campagne: Verkennen haalbaarheid en wenselijkheid ism groot aantal in opdracht van MinIenM en in samenwerking met diverse publieke en private partijen (2016)
  • Green Deal Groene Daken fase 2: Faciliteren en procesbegeleiding Green Deal Groene Daken fase 2 samen met Anne-Marie Bor (AMBOR Creatie)in Opdracht van Stichting uitvoering Green Deal Groene Daken en divers publieke en private partijen (2016-2017)
  • Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken: Faciliteren en procesbegeleiding COP voor waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen\ in Opdracht van STOWA (2016-2017)
  • Mediation bij Aa en Maas: Verkenning mogelijkheden om als waterschap mediation in de organisatie in te zetten in Opdracht van Waterschap Aa en Maas (2016)
  • Hemelwater Belasten of Belonen: Faciliteren en procesbegeleiding zoektocht naar mogelijkheden belastingdifferentieatie samen met Anne-Marie Bor en met de Green Deal Groene Daken in Opdracht van MinIenM als Impactproject SRA (2016)
  • Green Deal Groene Daken fase 1: Faciliteren en procesbegeleiding Green Deal Groene Daken samen met Anne-Marie Bor (AMBOR Creatie)in Opdracht van MinEZ en divers publieke en private partijen (2014-2015).
  • Whitepaper Klimaatactieve Stad (KAS): Faciliteren proces en schrijven Whitepaper Klimaatactieve Stad (KAS) in opdracht van STOWA, Unie van Waterschappen en Ministerie I&M. Whitepaper als uitnodiging voor waterschappen zich aan te sluiten bij de KAS beweging. Gelanceerd tijdens Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober 2014.
  • Regionale Transitietafels GDO: Organisatie van een tweetal regionale Transitietafels over water, duurzame ontwikkeling en het benutten van maatschappelijke kracht en initiatieven. Voor bestuurders en vertegenwordigers van overheden, ondernemers, onderzoek&onderwijs en gebruikers van de stad. In opdracht van GDO/RVO (2014)
  • Daklab&Water: Coördineren klankbordgroep, organisatie seminar april 2014 "Begroeide daken - zin en onzin voor de waterbeheerder Verkennen onderzoeksvragen Governance aspecten bij Begroeide daken; opstellen STOWA/RIONED; 2013-2014)
  • RAAK project Begroeide Daken: Vormgeven koppeling tussen onderzoek Hogeschool (Rotterdam) en Daklaboratorium&water (Wageningen) voor ontwikkelen onafhankelijke standaarden voor begroeide daken in NL. Organisatie landelijk symposium (feb 2014) en verbinden nieuw partijen. 2012-2013)
  • Nationale Broedplaats: Vliegwiel voor continuering watercoalitie Begroeide daken door koppeling huidige activiteiten in breder verband van ' gouden driehoek'. strategisch netwerk (2013)
  • Leren van buiten: Wat kunnen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven leren van andere barnches als bouw, zorg en telecom om de vereiste besparingen in het kader van Bestuursakkoord Water (BAW) te realiseren? Interviews, analyses en bijeenkomsten georganiseerd samen met Dieter de Vroomen in kader van KNW Waternetwerk (2011-2012)
  • Daklaboratorium&water: smeden strategische Watercoalitie om in publiek-privaat onderzoeksveld naar begroeide daken watergerelateerd vragen in te brengen; Samenwerkingsovereenkomst en Klankbordgroep opgezet om samenwerking tussen Watercoalitie, kennisinstellingen en bedrijfsleven handen en voeten te geven. Eind 2012 minicolloquium op het NIOO-dak georganiseerd om start van het onderzoek te markeren en te vieren (2010-2012)
  • procesbegeleiding: RWS regiomiddag Verkeersmanagers R(O)VM (maart 2012), STOWA workshop watersysteemdenken versus emissiedenken (jan 2012), STOWA workshop Klimaatbestendige stad (nov 2011),  gebruikersgroep KRW-verkenner (2010), Landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem (2011), Emissiesymposium (2011)
  • samenwerking buitengebied: vergroten coherentie en samenwerking tussen organisaties betrokken bij biodiverse inrichting en beheer tbv geïntegreerde subsidieaanvraag (2010-2011)
  • teamcoaching: verbeteren samenwerking, directe communicatie en feedback (2010)
  • creativiteit: voorstel interactieve werkvormen en begeleiden workshops Lange Termijn visie Waterketen (2010) en Emissiesymposium (2011)
  • oplossingsgericht: wondervraag voor bovenbouwklas basisschool: "als je morgen wakker wordt, zijn jullie de leukste klas van de school"
  • innovatieve oplossingen: organisatie Waternetwerk-debat "4e dinsdag in September 2010" en leiden interactieve sessie wondervraag

Conflict bemiddeling

Het blijft bijzonder om ineens de blik van verstandhouding te zien, de opluchting en de uitgestoken hand als de oplossing gevonden is

  • bemiddelingen tussen overheid, burgers en private partijen (2010-2016)
  • bemiddeling tussen samenwerkende bedrijven(2011-2016)
  • bemiddelingen betreffende slepende burenconflicten (2010-2016)
  • bemiddeling tussen bestuurslid en commissievoorzitter (2009)
  • coaching/bemiddeling bij werkgerelateerde problemen (2009-2010
  • bemiddeling tussen buren met een conflict (via buurtbemiddeling in Culemborg) (2007-2016)
  • conflictcoaching bij geëscaleerde conclicten(2011-2012)
Opdrachtgevers STROOM en ONDERSTROOM
  • Stichting Green Deal Groene Daken, Amersfoort
  • Ministerie Infrastructuur en Milieu (MinIenM)
  • AMBOR Creatie, Heiloo
  • Leven op Daken, De Meern
  • Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)
  • Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
  • Rijkswaterstaat, Arnhem
  • Gemeente Buren
  • Deltares, Utrecht
  • KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein
  • NIOO-KNAW, Wageningen
  • Stichting Wateropleidingen, Nieuwegein
  • STOWA, Amersfoort
  • tevens organiseer ik boekbesprekingsbijeenkomsten voor mediators regio Arnhem (vier maal per jaar, 2 PE punten per bijeenkomst)

 

 

 

© 2009 -  CARLEEN MESTERS  |  ontwerp: Erik Zeegers