"Ik match graag mensen aan wensen en mogelijkheden"

Ik zoek graag samen met u naar mogelijkheden voor samenwerking en...

... ondersteun bij het vaardig worden in oplossen van (complexe) conflicten
... faciliteer bij het bouwen van duurzame samenwerking
... focus op gezamenlijk belang, benodigde acties en beren op de weg


Ik heb ruime ervaring op het gebied van mediation en procesbegeleiding
in de leefomgeving | betreffende samenwerking | met 'moeilijke mensen'.


Ik werk oplossingsgericht en laat me inspireren door
Systeemdenken | Oriëntaties | Anatomie van de Vrede | Lastige Lieden.
 


Mijn Ervaring ...

 • Diverse complexe mediations met meerdere partijen in de leefomgeving (2012)
 • Koppeling wetenschappelijk en toegepast onderzoek begroeide daken in opdracht Hogeschool Rotterdam (2012-2013)
 • Bouwen samenwerkingsovereenkomst en Klankbordgroep watercoalie Daklaboratorium Wageningen (2012)
 • Regiomiddag voor verkeersmanagers (R(O)VM)
 • Workshop over Verbazing voor Jong KNW op 13 maart 2012
 • Faciliteren workshops in het kader van KRW voor STOWA (Klimaatbestendige stad (november 2011), Emissiedenken versus Waterwkaliteitsdenken, januari 2012))
 • Organiseren en faciliteren interactieve werkvormen tijdens Jaarlijks Emississymposium in opdracht van Deltares (2011)
 • Dagvoorzitter tijdens Landelijke bijeenkomst KRW Volg en Stuursysteem (VSS) in opdracht van STOWA (2011).
 • Onderzoek naar mogelijkheden geïntegreerde subsidie tbv inrichting en beheer buitenterrein in opdracht van NIOO-KNAW (2010-2011).
 • Bouwen aan strategische coalitie daklab&water door koppelen belangen publieke en private partijen rondo onerzoek naar biodiverse in opdracht van STOWA (2010-2011).
 • Teamcoaching in opdracht van Stichting Wateropleidingen (2010).
 • Organiseren en faciliteren workshop Lange Termijn Waterketen in opdracht van KWR(2010).
 • Organiseren en faciliteren van een gebruikersdag voor de KRW-verkenner in opdracht van STOWA (januari 2010).
 • Verkennen succes- en faalfactoren voor implementatie onderzoeksresultaten uit een collectief onderzoeksprogramma (2009)
 • Opzetten en faciliteren workshops voor het verkennen van o.a. technologiebeleid, lange termijn visie en kennisstrategie bij diverse organisaties
 • Als bestuurslid van KVWN mede-vormgeven van de fusie tussen de personenverenigingen KVWN en NVA tot Koninklijk Waternetwerk (2008)
 • Initiëren Initiatiefgroep Klimaat en Water en het opzetten van een gezamenlijke onderzoeksagenda vanuit de watersector voor het FES programma Kennis voor Klimaat (2009)
 • Opzetten en organiseren workshops “value for money” met en voor individuele waterleidingbedrijven (2007-2008)
 • Relatiemanager waterbedrijven in de Business Support Unit van KWR (2007-2009
 • Programmamanager en coördinator voor het collectieve onderzoeksprogramma voor de drinkwaterbedrijven (BTO) (2002-2008)
 • Teammanager Kennismanagement Team van KWR (2001-2007)
 • Projectmanager diverse grote projecten (1997-2007)
 • Trekker onderzoeksprogramma Ander Water en huishoudwater (1998-2000
 • Accountmanager Delta en WBE (1997-2000)
 • Koppelen kansen voor waterwinning en ecologisch beheer van waterwingebieden, via onderzoek en advies (1995-1997)

Mijn Kernkwaliteiten ...

 • Samenbinder– ik help individuele belangen vertalen in “we gaan ervoor”
 • Klantgericht – ik ben geïnteresseerd in wat mijn klanten bezighoudt en denk graag mee om een oplossing te vinden voor hun vragen en problemen
 • Communicatief– ik kan in korte tijd horen wat er werkelijk speelt
 • Georganiseerd – ik werk snel en efficiënt en lever kwaliteit
 • Integriteit – ik richt mij op uw belangen, ben onpartijdig en respecteer meningen en vertrouwelijkheid

Mijn Loopbaan ...

 • Procesbegeleider/Mediator (Stroom en Onderstroom)
 • Relatiemanager waterbedrijven (KWR)
 • Programmamanager en coördinator voor het collectieve onderzoeksprogramma voor de drinkwaterbedrijven (BTO) (KWR)
 • Teammanager Kennismanagement Team (KWR)
 • Projectmanager diverse grote projecten (KWR)
 • Koppeling waterwinning en ecologisch beheer (KWR)
 • Promotieonderzoek “transboundary pollution of lowland streams” naar het effect van watervervuiling op waterplanten in laaglandbeken (Utrecht University)

Mijn Opleidingen ...

 • Leergroep Tafelopstellingen (bureau Hijink & zo)- 2013
 • DSM iv in de praktijk (Dutch University College) - 2012
 • Provocatief in Mediation (De Toekomstbus)- 2012
 • Online Mediation (Juripax) bij ResoluS - 2011/2012
 • Training Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMMRO)- 2011
 • Inzicht in ruziedynamiek mbv systemisch werken met paarden (Hijink & zo) - 2011
 • Verdieping training Oplossingsgericht bemiddelen (Hogeschool Utrecht) - 2010
 • Training Toekomstgericht bemiddelen (Hogeschool Utrecht) 2010
 • Training Mediation en Overheid (Merlijn groep) - 2009
 • Training buurtbemiddeling (Paul Thijssen) 2007
 • Masterclass Mediation (School voor Mediation )2006
 • Senior Managent Programme (Krauthammer International)
 • Train de Trainers-opleiding (Poorter en Partners)
 • Projectmanagement, Communicatie, Adviesvaardigheden en Acquisitie&Relatiebeheer (Poorter en Partners)
 • Studie en promotieonderzoek aquatische ecologie (Universiteit Utrecht)

Mijn Passie ...

Muziek maken. Ik speel vanaf mijn vroege jeugd cello, met vrienden, in familiekring of met vreemden. In veel muziekstukken vertolkt de cello beurtelings boven- en onderstroom. Elke vorm van samenspel vraagt bovendien om beheersing van mijn instrument in combinatie met afstemming met anderen.

 


Aangesloten bij:

KNW  Waternetwerk – werkgroep Bestuursakkoord Water
Mediationfederatie Nederland (MfN registermediator)
Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv-lid)

Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO mediator)
Buurtbemiddeling Culemborg (Buurtbemiddelaar)
Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer(voorzitter BEL)
 

 

 

 

© 2009  CARLEEN MESTERS  |  ontwerp: Erik Zeegers